Stålrør er best egnet til bruk for fossilt brensel som oljefyr, parafinbrennere som har lav temperatur på røykgassene. Monteres imidlertid også i stor grad for fyring med fast brensel i boliger og bygårder, men har da begrenset levetid (15 – 20 år) på grunn av gasser som tærer på stålet.

På for eksempel mursteins skorsteiner hvor det er ønske om å forandre oppstillingsvilkårene av forskjellige årsaker er stålrør en løsning som benyttes. På gamle mursteins skorsteiner som har slitte fuger og kanskje løse steiner avbefaler vi å glidestøpe de øverste 5 meter av skorsteinen før røret monteres. Dette for å stabilisere og sikre skorsteinen over tak.

Installasjon av stålrør utført av Skorsteinsfolket.

Klargjøring av stålrør

Klargjøring

Klargjøring av rør og deler.

Montering av stålrør

Montering

Montering av stålrøret i pipa.

Installert stålrør

Installert

Bunnen er montert, og den nye stålpipa kan snart tas i bruk.

Alle rettigheter forbeholdt Skorsteinsfolket AS © 2023. Laget av Propono.no Sikkerhetserklæring